Thông tư 13/2010/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2010/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 13/2010/TT-BTTTT quy định áp dụng mức hỗ trợ máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tàu cá và định mức hỗ trợ duy trì thông tin viễn thông dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 13/2010/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trần Đức Lai Ngày ban hành: 20/05/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Giao thông, vận tải, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 13/2010/TT-BTTTT quy định áp dụng mức hỗ trợ máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tàu cá và định mức hỗ trợ duy trì thông tin viễn thông dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG MỨC HỖ TRỢ MÁY THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN HF CHO TÀU CÁ VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ DUY ...
  • Điều 1. Tiếp tục áp dụng định mức hỗ trợ máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tàu cá và định mức hỗ trợ ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2010.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Viễn thông; Hội đồng Quản lý; ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2010/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 13/2010/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 13/2010/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 13/2010/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 13/2010/TT-BTTTT

Đang cập nhật