Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 15/2010/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận Ngày ban hành: 01/06/2010 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHỐI NGÀNH TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2010. Các chương trình khung ban ...
  • Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, thủ trưởng các đơn vị có liên ...
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT

Đang cập nhật