Thông tư 24/2010/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2010/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 24/2010/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 24/2010/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên Ngày ban hành: 28/05/2010 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 24/2010/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng do Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Chương II CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG
 • Điều 2. Đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu tự động
 • Điều 3. Hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu tự động
 • Điều 4. Thời gian cấp giấy phép nhập khẩu tự động
 • Điều 5. Quy định về giấy phép nhập khẩu tự động khi làm thủ tục hải quan
 • Điều 6. Cấp lại, sửa đổi và thu hồi giấy phép nhập khẩu tự động
 • Chương TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ ...
 • PHỤ LỤC SỐ 02 ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG
 • PHỤ LỤC SỐ 03 GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
 • PHỤ LỤC SỐ 04 GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
 • PHỤ LỤC SỐ 05 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHẬP KHẨU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2010/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 24/2010/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 24/2010/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 24/2010/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 24/2010/TT-BCT

Đang cập nhật