Chỉ thị 04/CT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 04/CT-BYT

Tiêu đề: Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2010 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 04/CT-BYT Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu Ngày ban hành: 31/05/2010 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2010 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè do Bộ Y tế ban hành

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH MÙA HÈ
 • 1. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
 • 2. Cục Y tế dự phòng có trách nhiệm:
 • 3. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm:
 • 4. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm:
 • 5. Cục Quản lý Môi trường y tế:
 • 6. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:
 • 7. Các viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur có trách nhiệm:
 • 8. Các bệnh viện trung ương có trách nhiệm:
 • 9. Các đơn vị trực thuộc Bộ khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 04/CT-BYT để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 04/CT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 04/CT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 04/CT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 04/CT-BYT

Đang cập nhật