Công văn 1654/BTTTT-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1654/BTTTT-TCCB

Tiêu đề: Công văn 1654/BTTTT-TCCB về tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009 -2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 1654/BTTTT-TCCB Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn Ngày ban hành: 01/06/2010 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Công văn 1654/BTTTT-TCCB về tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009 -2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • Số: 1654/BTTTT-TCCB V/v tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009 -2010
 • I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ THI:
 • II. CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH:
 • III. Cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch đều phải dự thi môn ngoại ngữ và môn tin học. Đối với trường ...
 • IV. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC:
 • V. HỒ SƠ DỰ THI NÂNG NGẠCH
 • VI. HÌNH THỨC THI, MÔN THI, THỜI GIAN THI
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CỬ THAM DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN LÊN NGẠCH BIÊN TẬP ...
 • BÁO CÁO CƠ CẤU VIÊN CHỨC VÀ ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG DỰ THI NÂNG NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN LÊN NGẠCH BIÊN ...
 • Mẫu số 1 ĐƠN XIN DỰ THI NÂNG NGẠCH
 • Mẫu 2C-BNV/2008 SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • BẢN NHẬN XÉT CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1654/BTTTT-TCCB để xử lý:

Tin tức về Công văn 1654/BTTTT-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1654/BTTTT-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1654/BTTTT-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1654/BTTTT-TCCB

Đang cập nhật