Nghị định 64/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 64/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị Số hiệu: 64/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/06/2010 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý cây xanh đô thị
 • Điều 4. Kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị
 • Điều 5. Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về cây xanh đô thị
 • Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý cây xanh đô thị
 • Điều 7. Các hành vi bị cấm
 • Chương 2. QUY HOẠCH CÂY XANH ĐÔ THỊ
 • Điều 8. Yêu cầu đối với quy hoạch cây xanh đô thị
 • Điều 9. Nội dung quy hoạch cây xanh trong quy hoạch đô thị
 • Điều 10. Quy hoạch chi tiết cây xanh, công viên - vườn hoa đô thị
 • Chương 3. TRỒNG, CHĂM SÓC, ƯƠM CÂY, BẢO VỆ, CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ
 • Điều 11. Quy định chung về trồng, chăm sóc cây xanh đô thị
 • Điều 12. Đối với vườn ươm cây xanh đô thị
 • Điều 13. Bảo vệ cây xanh đô thị
 • Điều 14. Chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị
 • Điều 15. Đối với cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị
 • Điều 16. Đối với cây xanh sử dụng hạn chế trong đô thị
 • Điều 17. Đối với cây được bảo tồn trong đô thị
 • Điều 18. Đối với cây nguy hiểm trong đô thị
 • Điều 19. Lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ
 • Điều 20. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
 • Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 23. Trách nhiệm của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ
 • PHỤ LỤC II GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH

Nghị định 64/2010/NĐ-CP quản lý cây xanh đô thị.

Nghị định này quy định về nguyên tắc quản lý cây xanh đô thị, theo đó quy định việc quản lý, phát triển cây xanh đô thị phải tuân thủ quy hoạch đô thị, quy chuẩn kỹ thuật đồng thời góp phần tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, triển khai xây dựng khu đô thị mới, chủ đầu tư phải đảm bảo quỹ đất cây xanh; cây xanh được trồng phải đúng chủng loại, tiêu chuẩn cây trồng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị…

Nghị định 64/2010 cũng quy định cấm các hành vi trồng các loại cây trong danh mục cây cấm trồng; trồng các loại cây trong danh mục cây trồng hạn chế khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; tự ý trồng cây xanh trên hè, dải phân cách, nút giao thông và các khu vực sở hữu công cộng không đúng quy định; tự ý chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, tỉa cành, đào gốc, chặt rễ cây xanh khi chưa được cấp phép; đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, lột vỏ thân cây; đổ rác, chất độc hại và vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh; phóng uế, đun nấu, đốt gốc, xây bục, bệ quanh gốc cây…

Bên cạnh đó, nghị định 64/2010 quy định việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị trong những trường hợp cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm; cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn; Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Các trường hợp chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị phải có giấy phép bao gồm cây xanh thuộc danh mục cây bảo tồn; cây bóng mát trên đường phố; cây bóng mát; cây bảo tồn; cây đã được đánh số, treo biển trong công viên, vườn hoa, các khu vực công cộng và các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 64/2010/NĐ-CP để xử lý: