Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Công Nghiệp, Nguyễn Văn Được, Nguyễn Thị Xuyên Ngày ban hành: 05/03/2010 Lĩnh vực: Quốc phòng, Bảo hiểm

Mục lục Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG QUÂN ...
 • Chương I ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, TRÁCH NHIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG, MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 1 Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2: Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 3. Phương thức và thời hạn đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 4. Mức hưởng bảo hiểm y tế
 • Chương II THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 5. Cấp thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 6. Thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 7. Thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 8. Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 9. Trình tự cấp thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 10. Cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 11. Trách nhiệm của cá nhân trong việc kê khai, tiếp nhận và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị quản lý quân nhân và người lao động từ cấp trung đoàn và tương đương ...
 • Chương III TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 13. Cơ sở quân y tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 14. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu
 • Điều 15. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 16. Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 17. Giám định bảo hiểm y tế đối với các cơ sở quân y
 • Chương IV QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG QUÂN ĐỘI
 • Điều 18. Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 19. Phương thức thanh toán, tạm ứng và thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y ...
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng
 • Điều 21. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Điều 22. Trách nhiệm của cơ sở quân y và dân y khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 23. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC

Đang cập nhật