Nghị định 65/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 65/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 65/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học Số hiệu: 65/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/06/2010 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Nghị định 65/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước
 • Điều 4. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định và thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành ...
 • Điều 5. Lập, phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của Bộ, cơ quan ngang bộ
 • Điều 6. Trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học
 • Điều 7. Tiêu chí phân cấp khu bảo tồn
 • Điều 8. Trách nhiệm lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn quốc gia
 • Điều 9. Trách nhiệm quản lý khu bảo tồn
 • Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn
 • Điều 11. Chuyển tiếp khu bảo tồn đã được thành lập trước ngày Luật Đa dạng sinh học có hiệu lực
 • Điều 12. Tiêu chí xác định các loài nguy cấp, quý, hiếm thuộc Danh mục được ưu tiên bảo vệ
 • Điều 13. Chế độ quản lý, bảo vệ các loài được ưu tiên bảo vệ
 • Điều 14. Trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh mục loài được ưu tiên ...
 • Điều 15. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đưa loài được ưu tiên bảo vệ vào cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học ...
 • Điều 16. Điều kiện nuôi, trồng, cứu hộ, bảo quản nguồn gen và mẫu vật di truyền của loài được ưu tiên ...
 • Điều 17. Đăng ký thành lập, cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
 • Điều 18. Trình tự, thủ tục tiếp cận nguồn gen và cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen
 • Điều 19. Quản lý và chia sẻ lợi ích thu được từ việc tiếp cận nguồn gen
 • Điều 20. Cung cấp, chia sẻ và công khai thông tin về nguồn gen
 • Điều 21. Điều khoản thi hành

Nghị định 65/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học.

Theo đó, nội dung chính của nghị định 65/2010 quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, nghị định quy định về tiêu chí phân cấp khu bảo tồn, cụ thể quy định khu dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh là khu bảo tồn đáp ứng các tiêu chí như có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với địa phương, hệ sinh thái đặc thù hoặc đại diện cho các hệ sinh thái của địa phương đó; có giá trị đặc biệt về sinh thái, môi trường phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng.

Đối với khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp tỉnh là khu bảo tồn đáp ứng các tiêu chí như là nơi sinh sống thường xuyên hoặc theo mùa của các loài hoang dã thuộc Danh mục cấm khai thác ngoài tự nhiên, nơi sinh sản, tránh rét của các loài di cư; có giá trị đặc biệt về sinh thái, môi trường phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng…

Ngoài ra, nghị định 65/2010 cũng quy định về tiêu chí xác định các loài nguy cấp, quý, hiếm thuộc Danh mục được ưu tiên bảo vệ, theo đó quy định Loài động vật, thực vật hoang dã; giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật và nấm thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là loài đáp ứng các tiêu chí như đang bị đe dọa tuyệt chủng; đặc hữu hoặc có một trong các giá trị đặc biệt về khoa học, sinh thái, cảnh quan, môi trường, văn hóa –lịch sử.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 65/2010/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật