Nghị định 68/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 68/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 68/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực Số hiệu: 68/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/06/2010 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Công nghiệp

Mục lục Nghị định 68/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xử phạt
 • Điều 4. Thời hiệu xử phạt
 • Điều 5. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 6. Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực gây ra
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC VÀ MỨC ĐỘ XỬ PHẠT
 • Điều 7. Vi phạm các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 8. Vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện
 • Điều 9. Vi phạm các quy định về hoạt động phát điện
 • Điều 10. Vi phạm các quy định về hoạt động truyền tải điện
 • Điều 11. Vi phạm các quy định về phân phối điện
 • Điều 12. Vi phạm các quy định về bán buôn điện
 • Điều 13. Vi phạm các quy định về bán lẻ điện
 • Điều 14. Vi phạm các quy định về sử dụng điện
 • Điều 15. Vi phạm các quy định về an toàn điện
 • Điều 16. Vi phạm các quy định về điều độ hệ thống điện
 • Điều 17. Vi phạm các quy định về thị trường điện lực
 • Chương 3. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT
 • MỤC 1. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT
 • Điều 18. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 19. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành điện lực
 • Điều 20. Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực
 • Điều 21. Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
 • Điều 22. Thẩm quyền xử phạt của các lực lượng khác
 • MỤC 2. THỦ TỤC XỬ PHẠT
 • Điều 23. Lập biên bản vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
 • Điều 24. Quyết định xử phạt vi phạm
 • Điều 25. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm
 • Điều 26. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm
 • Điều 27. Thủ tục tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 28. Các thủ tục khác
 • Điều 29. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Quản lý và sử dụng tiền phạt vi phạm pháp luật
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC CÁC MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT
 • Mẫu biên bản số 01 BIÊN BẢN Xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
 • Mẫu Quyết định số 01 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
 • Mẫu Quyết định số 02 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực bằng hình thức phạt ...
 • Mẫu Quyết định số 03 QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
 • Mẫu Quyết định số 04 QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 68/2010/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 68/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 68/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 68/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật