Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 37/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư và xây dựng, huy động và quản lý nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội để thực hiện thí điểm Chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 37/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân Ngày ban hành: 11/06/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 37/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư và xây dựng, huy động và quản lý nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội để thực hiện thí điểm Chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ ĐẶC THÙ VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG, HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ ...
 • Điều 1. Nay ban hành Quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư và xây dựng, huy động và quản lý nguồn ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính ...
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ ĐẶC THÙ VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG, HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục đích
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 3. Đối tượng áp dụng
 • Điều 4. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 5. Nguồn lực và việc quản lý vốn để thực hiện chương trình
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TẠI XÃ TÂN THÔNG HỘI ĐỂ XÂY DỰNG ...
 • Điều 6. Chủ đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã
 • Điều 7. Công tác lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xã theo các ...
 • Điều 8. Công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục trình và phê duyệt dự án
 • Điều 9. Thực hiện đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 10. Nghiệm thu, bàn giao, khai thác vận hành công trình
 • Chương III NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN TẠI XÃ TÂN THÔNG HỘI ĐỂ XÂY DỰNG THÍ ...
 • Điều 11. Cơ chế huy động nguồn vốn đầu tư để thực hiện
 • Điều 12. Lập kế hoạch và giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư
 • Điều 13. Tạm ứng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư
 • Chương IV TỔ CHỨC THI HÀNH
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Điều 15. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 37/2010/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật