Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Click để xem chi tiết và Tải về Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Tiêu đề: Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 Số hiệu: 48/2010/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 17/06/2010 Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng chịu thuế
 • Điều 3. Đối tượng không chịu thuế
 • Điều 4. Người nộp thuế
 • Chương 2. CĂN CỨ TÍNH THUẾ, ĐĂNG KÝ, KHAI, TÍNH VÀ NỘP THUẾ
 • Điều 5. Căn cứ tính thuế
 • Điều 6. Giá tính thuế
 • Điều 7. Thuế suất
 • Điều 8. Đăng ký, khai, tính và nộp thuế
 • Chương 3. MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ
 • Điều 9. Miễn thuế
 • Điều 10. Giảm thuế
 • Điều 11. Nguyên tắc miễn thuế, giảm thuế
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Ngày 17/06/2010, Quốc Hội đã thông qua Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010.

Theo đó, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Nội dung Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 về căn cứ tính thuế, đăng ký, khai, tính và nộp thuế. Những quy định về việc miễn thuế, giảm thuế.

Cụ thể, diện tích đất được tính thuế là diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng, đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Đối với công trình xây dựng dưới mặt đất thì áp dụng hệ số phân bổ bằng 0,5 diện tích đất xây dựng chia cho tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Giá của 1 m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố dẫn đến thay đổi giá của 1 m2 đất tính thuế thì không phải xác định lại giá của 1 m2 đất tính thuế cho thời gian còn lại của chu kỳ. 

Đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh được miễn thuế.

Theo đó, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010  quy định  miễn thuế sử dụng đất đối với đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh.

Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh được quy định giảm 50% số thuế sử dụng đất.

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012, và thay thế pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992; pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế nhà, đất 1994.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Đang cập nhật

Án lệ về Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Đang cập nhật