Nghị định 73/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 73/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội Số hiệu: 73/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/07/2010 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 4. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT
 • Điều 7. Hành vi vi phạm trật tự công cộng
 • Điều 8. Hành vi gây ảnh hưởng đế sự yên tĩnh chung
 • Điều 9. Hành vi gây ảnh hưởng đến việc giữ gìn vệ sinh chung
 • Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn minh
 • Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú
 • Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về cấp và quản lý, sử dụng giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ ...
 • Điều 13. Hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo ...
 • Điều 14. Hành vi vi phạm các quy định về quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh ...
 • Điều 15. Hành vi vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu
 • Điều 16. Hành vi vi phạm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • Điều 17. Hành vi vi phạm các quy định về tố tụng hình sự, thi hành các biện pháp xử lý hành chính khác
 • Điều 18. Hành vi gây thiệt hại đến tài sản của người khác
 • Điều 19. Hành vi gây hư hại đến các công trình công cộng, công trình an ninh, trật tự
 • Điều 20. Hành vi vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú và đi lại
 • Điều 21. Hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy
 • Điều 22. Hành vi mại dâm và liên quan đến hoạt động mại dâm
 • Điều 23. Hành vi đánh bạc trái phép
 • Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về bán, sử dụng rượu, bia
 • Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước
 • Điều 26. Hành vi đưa hối lộ người thi hành công vụ
 • Điều 27. Xử phạt trục xuất
 • Chương 3. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 28. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Công an nhân dân
 • Điều 29. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 30. Thẩm quyền xử phạt hành chính của các cơ quan khác
 • Điều 31. Ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự
 • Điều 32. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 33. Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 34. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính ...
 • Điều 35. Thu nộp tiền phạt vi phạm hành chính
 • Điều 36. Quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính
 • Điều 37. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 38. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề
 • Điều 39. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • Điều 40. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Chương 5. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 41. Khiếu nại, tố cáo
 • Điều 42. Khen thưởng
 • Điều 43. Xử lý vi phạm
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 44. Hiệu lực thi hành
 • Điều 45. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 73/2010/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 73/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 73/2010/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 73/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật