Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng do Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 102/2010/TTLT-BTC-NHNN Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Toàn Thắng Ngày ban hành: 14/07/2010 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng do Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN GIỮA CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC TỔ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc trao đổi, cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Nội dung thông tin cần trao đổi, cung cấp
 • Điều 4. Thẩm quyền cung cấp và đề nghị cung cấp thông tin
 • Điều 5. Thủ tục, phương thức và thời hạn trao đổi, cung cấp thông tin
 • Điều 6. Trách nhiệm của các bên
 • Điều 7. Đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin
 • Điều 8. Quyền hạn của các bên
 • Điều 9. Chi phí phục vụ trao đổi, cung cấp thông tin
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
 • Điều 11. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTC-NHNN ngày 04 tháng 01 ...
 • Điều 12. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài ...
 • MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 102 /2010/TTLT-BTC-NHNN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN

Đang cập nhật