Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 24/2010/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa Ngày ban hành: 02/08/2010 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán ...
 • Điều 2: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2010.
 • Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh bán trú
 • Điều 3. Nhiệm vụ của trường phổ thông dân tộc bán trú
 • Điều 4. Tên trường
 • Điều 5. Cơ sở vật chất và thiết bị của trường phổ thông dân tộc bán trú
 • Điều 6. Chính sách đối với trường phổ thông dân tộc bán trú
 • Chương II THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ
 • Điều 7. Điều kiện thành lập trường
 • Điều 8. Thẩm quyền thành lập, cho phép và đình chỉ hoạt động giáo dục
 • Điều 9. Hồ sơ, thủ tục thành lập trường
 • Điều 10. Điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục
 • Điều 11. Hồ sơ, thủ tục để được cho phép hoạt động giáo dục
 • Điều 12. Đình chỉ hoạt động và chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
 • Chương III XÉT DUYỆT HỌC SINH BÁN TRÚ
 • Điều 13. Đối tượng xét duyệt
 • Điều 14. Hội đồng xét duyệt
 • Điều 15. Tổ chức xét duyệt
 • Chương IV TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ
 • Điều 16. Hoạt động dạy và học
 • Điều 17. Hoạt động giáo dục, lao động, văn hóa thể thao và tổ chức nuôi dưỡng
 • Chương V NHIỆM VỤ CỦA HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH
 • Điều 18. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng
 • Điều 19. Nhiệm vụ của giáo viên
 • Điều 20. Nhiệm vụ của nhân viên
 • Điều 21. Nhiệm vụ của học sinh bán trú
 • Chương VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 22. Khen thưởng
 • Điều 23. Xử lý vi phạm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT

Đang cập nhật