Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định 17/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp, Nguyễn Trọng Đàm Ngày ban hành: 03/08/2010 Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định 17/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH NGÀY 27/9/2007 HƯỚNG ...
  • Điều 1. Thay nội dung điểm c, khoản 3, mục II Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH bằng nội ...
  • Điều 2. Thay nội dung của khoản 2, mục III Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH bằng nội dung ...
  • Điều 3. Thay nội dung của điểm a và điểm b, khoản 4, mục III Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC ...
  • Điều 4. Thay khoản 1, mục IV Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH bằng nội dung sau:
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG
  • Mẫu số 02 ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ, TRẺ EM LÀ NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật