Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11)

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11)

Tiêu đề: Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11) quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 58/2009/TT-BCA(C11) Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 28/10/2009 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Thống kê

Mục lục Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11) quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ, TỔNG HỢP, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TAI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông
 • Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin về tai nạn giao thông
 • Điều 5. Tai nạn giao thông
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG
 • Điều 6. Chỉ tiêu thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông
 • Điều 7. Báo cáo, thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông
 • Điều 8. Kỳ thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông
 • Điều 9. Kỳ hạn gửi báo cáo, thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông
 • Điều 10. Hình thức báo cáo
 • Điều 11. Phân công trách nhiệm báo cáo, thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông
 • Chương III CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ TAI NẠN GIAO THÔNG
 • Điều 12. Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông
 • Điều 13. Trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông
 • Điều 14. Kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông
 • Chương IV CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TAI NẠN GIAO THÔNG
 • Điều 15. Thẩm quyền cung cấp thông tin thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông
 • Điều 16. Hình thức cung cấp thông tin thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông
 • Điều 17. Sử dụng thông tin thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11) để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11)

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11)

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11)

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11)

Đang cập nhật