Quyết định 52/2010/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 52/2010/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 52/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 52/2010/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 18/08/2010 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 52/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC, HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI NGHÈO ...
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các nội dung chính sách hỗ trợ pháp lý
 • Điều 4. Các hoạt động để thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý
 • Điều 5. Định mức tài chính để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý
 • Điều 6. Cơ chế nhân lực và tài chính bảo đảm thực hiện chính sách
 • Điều 7. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 52/2010/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 52/2010/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 52/2010/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 52/2010/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 52/2010/QĐ-TTg

Đang cập nhật