Thông tư 03/2010/TT-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2010/TT-TTCP

Tiêu đề: Thông tư 03/2010/TT-TTCP hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước do Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 03/2010/TT-TTCP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Trần Văn Truyền Ngày ban hành: 16/07/2010 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 03/2010/TT-TTCP hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước do Thanh tra Chính phủ ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ MÀU SẮC, CHẤT LIỆU, QUY CÁCH VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG PHỤC CỦA THANH TRA VIÊN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Về trang phục
 • Điều 4. Quy cách, màu sắc trang phục nam
 • Điều 5. Quy cách, màu sắc trang phục nữ
 • Điều 6. Các trang phục khác được trang bị chung cho nam và nữ
 • Điều 7. Quản lý, sử dụng trang phục
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Ngày 16/07/2010, TTCP đã ban hành Thông tư 03/2010/TT-TTCP hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng trang phục, màu sắc, chất liệu, quy cách trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

- Đối tượng được cấp trang phục để sử dụng khi thi hành công vụ là thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

- Đối với Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ cần có trang phục riêng thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thống nhất với Tổng Thanh tra quy định về hình thức, màu sắc kiểu dáng trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ thuộc thanh tra Bộ, ngành mình quản lý.

- Trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên Quốc phòng, thanh tra viên Công an thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

- Đối với các tỉnh phía Nam, do điều kiện thời tiết và trong phạm vi dự toán Ngân sách được giao để may sắm trang phục, Thủ trưởng cơ quan Thanh tra Nhà nước cấp tỉnh, cấp bộ báo cáo Thủ trưởng cùng cấp xem xét, quyết định chuyển đổi trang phục một áo măng tô thành hai áo xuân hè để phù hợp với điều kiện thời tiết địa phương.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2010/TT-TTCP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 03/2010/TT-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2010/TT-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03/2010/TT-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2010/TT-TTCP

Đang cập nhật