Nghị định 92/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 92/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 92/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm Số hiệu: 92/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/08/2010 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Nghị định 92/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN SINH HỌC ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. PHÂN LOẠI VI SINH VẬT VÀ PHÒNG XÉT NGHIỆM THEO CẤP ĐỘ AN TOÀN SINH HỌC
 • Điều 3. Phân loại các vi sinh vật theo nhóm nguy cơ
 • Điều 4. Phân loại phòng xét nghiệm theo cấp độ an toàn sinh học
 • Chương 3. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN SINH HỌC TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM
 • Điều 5. Điều kiện của phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I
 • Điều 6. Điều kiện của phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II
 • Điều 7. Điều kiện của phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III
 • Điều 8. Điều kiện của phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp IV
 • Điều 9. Quy định về thực hành trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học
 • Chương 4. THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP MỚI, CẤP LẠI VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN ...
 • Điều 10. Thẩm quyền cấp mới, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
 • Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
 • Điều 12. Thủ tục xét cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
 • Điều 13. Thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
 • Chương 5. KIỂM TRA AN TOÀN SINH HỌC
 • Điều 14. Nội dung kiểm tra an toàn sinh học
 • Điều 15. Trách nhiệm của cơ sở có phòng xét nghiệm
 • Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về y tế
 • Chương 6. PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ AN TOÀN SINH HỌC
 • Điều 17. Sự cố an toàn sinh học
 • Điều 18. Phòng ngừa sự cố an toàn sinh học
 • Điều 19. Xử lý và khắc phục hậu quả sự cố an toàn sinh học
 • Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU BIỂN BÁO NGUY HIỂM SINH HỌC

Nghị định 92/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Nội dung của nghị định này quy định về phân loại vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm và phòng xét nghiệm theo cấp độ an toàn sinh học; điều kiện bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học; kiểm tra an toàn sinh học; phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố an toàn sinh học.
 Một nội dung đáng chú ý của Nghị định 92/2010 đó là quy định về việc phân loại vi sinh vật và phòng xét nghiệm theo cấp độ an toàn sinh học.

Theo đó, Vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người được chia thành 04 nhóm gồm nhóm chưa hoặc ít có nguy cơ lây nhiễm cho các thể và cộng đồng; nhóm có nguy cơ lây nhiễm cho cá thể ở mức độ trung bình nhưng nguy cơ cho cộng đồng ở mức độ thấp; nhóm có nguy cơ lây nhiễm cho cá thể cao nhưng nguy cơ cho cộng đồng ở mức độ trung bình; nhóm có nguy cơ lây nhiễm cho cá thể và cộng đồng ở mức độ cao.

Nghị định 92/2010 cũng quy định phòng xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm được phân loại theo 04 cấp độ an toàn sinh học được thực hiện xét nghiệm đối với các loại vi sinh vật thuộc 04 nhóm vi sinh vật.

Bên cạnh đó, nghị định 92/2010 cũng quy định điều kiện của phòng xét nghiệm an toàn sinh học các cấp độ. Các phòng xét nghiệm cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV phải tuân thủ các quy định về quản lý và điều hành; sử dụng và thực hành; giám sát sức khỏe và y tế; bảo trì, bảo dưỡng, chuẩn định phòng xét nghiệm; giám sát việc thực hiện trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học.

Cơ sở có phòng xét nghiệm an toàn sinh học có trách nhiệm đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học bao gồm các nội dung cơ bản sau: xác định, khoanh vùng các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; đào tạo, tập huấn cho nhân viên của cơ sở có phòng xét nghiệm về các biện pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố an toàn sinh học.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 92/2010/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 92/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 92/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 92/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 92/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật