Thông tư 139/2010/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 139/2010/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 139/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 139/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 21/09/2010 Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 139/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CÔNG TÁC ...
  • Điều 1. Đối tượng, phạm vi, nguyên tắc sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo ...
  • Điều 2. Nội dung chi
  • Điều 3. Mức chi
  • Điều 4. Lập, phân bổ dự toán, quản lý và quyết toán
  • Điều 5. Chế độ báo cáo và kiểm tra
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 139/2010/TT-BTC để xử lý: