Nghị quyết 152/2010/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 152/2010/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 152/2010/NQ-HĐND về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 17 ban hành Số hiệu: 152/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Đào Tấn Lộc Ngày ban hành: 16/07/2010 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị quyết 152/2010/NQ-HĐND về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 17 ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ; CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP CHO NHỮNG NGƯỜI HOẠT ...
 • Điều 1. Thông qua quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành:
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện:
 • SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ; CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP CHO NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG ...
 • 1. Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ, như sau:
 • 2. Chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:
 • 3. Mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:
 • 4. Số lượng, chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, khu phố:
 • 5. Mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, khu phố:
 • 6. Mức phụ cấp Công an viên ở thôn, buôn, khu phố:
 • 7. Mức phụ cấp các đoàn thể ở thôn, buôn, khu phố:
 • 8. Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí vào dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 152/2010/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 152/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 152/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 152/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 152/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật