Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 144/2010/TTLT-BTC-BTP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đức Chính, Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 22/09/2010 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thi hành án

Mục lục Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Mức phí thi hành án dân sự
  • Điều 3. Việc thu, nộp, chi trả phí thi hành án
  • Điều 4. Quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự
  • Điều 5. Miễn, giảm phí thi hành án dân sự
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • Mẫu 1. Đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hành án
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật