Quyết định 226/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 226/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 226/QĐ-BTP năm 2010 ban hành Quy định về quy mô đầu tư xây dựng và yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 226/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đức Chính Ngày ban hành: 23/09/2010 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Thi hành án

Mục lục Quyết định 226/QĐ-BTP năm 2010 ban hành Quy định về quy mô đầu tư xây dựng và yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện ...
 • QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUY MÔ  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÁC YÊU CẤU CƠ BẢN ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...
 • Điều 1. Về đối tượng, phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Về quy mô, công suất thiết kế
 • Điều 3. Về phương án thiết kế
 • Điều 4. Về sử dụng vật tư, vật liệu đưa vào công trình
 • Điều 5. Về thiết bị lắp đặt cho công trình
 • Điều 6. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 01: BIỂU DỰ KIẾN BIÊN CHẾ TĂNG THÊM ĐẾN NĂM 2015
 • PHỤ LỤC SỐ 02: ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH LÀM VIỆC
 • PHỤ LỤC SỐ 03: ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH PHỤ TRỢ VÀ PHỤC VỤ, CÔNG CỘNG VÀ KỸ THUẬT
 • PHỤ LỤC SỐ 04: ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẶC THÙ
 • PHỤ LỤC SỐ 05: ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH KHÁC
 • PHỤ LỤC SỐ 06: ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC, CÂY XANH, ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

Ngày 23/9/2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 226/QĐ-BTP năm 2010 ban hành Quy định về quy mô đầu tư xây dựng và yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 226/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 226/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 226/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 226/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 226/QĐ-BTP

Đang cập nhật