Nghị định 101/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 101/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 101/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Số hiệu: 101/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/09/2010 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Nghị định 101/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM VỀ ÁP DỤNG BIỆN ...
 • Chương 1. CÁCH LY Y TẾ, CƯỠNG CHẾ CÁCH LY Y TẾ
 • Điều 1. Áp dụng biện pháp cách ly y tế
 • Điều 2. Thẩm quyền, hình thức quyết định và thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế
 • Điều 3. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà
 • Điều 4. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở y tế
 • Điều 5. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cửa khẩu
 • Điều 6. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở, địa điểm khác
 • Điều 7. Quy định về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời
 • Điều 8. Các trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế
 • Điều 9. Thẩm quyền và thời gian áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế
 • Điều
 • Điều 11. Điều kiện đối với cơ sở thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế
 • Điều 12. Cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với người nước ngoài
 • Điều 13. Quản lý người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế
 • Điều 14. Chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế
 • Chương 2. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH ĐẶC THÙ TRONG THỜI GIAN CÓ DỊCH
 • Điều 15. Áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng
 • Điều 16. Áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh
 • Điều 17. Áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch ...
 • Điều 18. Đưa tin về việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 101/2010 quy định về các biện pháp cách ly y tế. Theo đó, quy định áp dung biện pháp cách lý y tế tại nhà đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đang lưu trú tại vùng có bệnh dịch, trừ đối tượng là người mắc dịch bệnh thuộc nhóm A và một số bệnh dịch thuộc nhóm B theo quy định;… Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đang khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế và người mắc dịch bệnh thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B đang lưu trú tại vùng có bệnh dịch cần phải áp dung biện pháp cách ly tại cơ sở y tế.

Biện pháp cách ly y tế tại cửa khẩu được áp dụng với trường hợp người, phương tiện, hàng hóa xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh Việt Nam có khai báo của chủ phương tiện vận tải hoặc có bằng chứng rõ ràng cho thấy trên phương tiện vận tải, người, hàng hóa có dấu hiệu mang mầm bệnh dịch thuộc nhóm A…

Theo đó, Nghị định 101/2010 cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế do người người có thẩm quyền quy định nhưng không được vượt quá 21 ngày; riêng đối với hình thức cách ly y tế tại cửa khẩu, thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế không quá 2 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế có hiệu lực. Tại đây, nghị định 101 có quy định về các biện pháp ngăn chặn tạm thời gồm: Bắt buộc áp dụng các biện pháp phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm; Hạn chế giao tiếp của đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp cách ly y tế với môi trường và cộng đồng xung quanh.

Nghị định cũng quy định việc áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế được thực hiện trong trường hợp đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế của người có thẩm quyền Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế quy định tại Điều 2 Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 101/2010/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 101/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 101/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 101/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật