Thông tư 22/2010/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2010/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 22/2010/TT-BTTTT quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi Quy định của Thông tư 04/2008/TT-BTTTT và 02/2010/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 22/2010/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn Ngày ban hành: 06/10/2010 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Thông tư 22/2010/TT-BTTTT quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi Quy định của Thông tư 04/2008/TT-BTTTT và 02/2010/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG IN; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2008 ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Cơ sở in
 • Điều 3. Loại hình tổ chức cơ sở in
 • Điều 4. Điều kiện hoạt động in
 • Điều 5. Cấp giấy phép hoạt động in
 • Điều 6. Điều kiện nhận in của cơ sở in
 • Điều 7. Trách nhiệm của cơ sở in
 • Điều 8. Sửa đổi, bổ sung về in vàng mã
 • Điều 9. Sửa đổi, bổ sung về nhập khẩu máy photocopy màu
 • Điều 10. Sửa đổi, bổ sung về đăng ký thiết bị ngành in
 • Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT quy định điều kiện về thiết bị để cấp giấy ...
 • Điều 12. Ban hành biểu mẫu
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Ngày 06/10/2010, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư 22/2010/TT-BTTTT quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi Quy định của Thông tư 04/2008/TT-BTTTT và 02/2010/TT-BTTTT.

Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động in đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức và cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục I, điểm 1.2 khoản 1 Mục II, điểm 2.1 khoản 2 Mục II của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT) hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 105/2007/NĐ-CP) về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm; Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 về điều kiện thiết bị để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT).

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2010/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 22/2010/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 22/2010/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 22/2010/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 22/2010/TT-BTTTT

Đang cập nhật