Thông tư 36/2010/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 36/2010/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 36/2010/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 12/10/2010 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện đăng ký xe
 • Điều 4. Thời hạn hoàn thành thủ tục đăng ký xe
 • Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan và cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký xe
 • Điều 6. Trách nhiệm của chủ xe
 • Chương II THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, ĐỔI, THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ BIỂN SỐ XE
 • Mục A. ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE
 • Điều 7. Hồ sơ đăng ký xe
 • Mục B. ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE
 • Điều 8. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong Thông tư này gọi ...
 • Điều 9. Đăng ký xe sang tên, di chuyển xe từ tỉnh khác chuyển đến
 • Điều 10. Thủ tục, hồ sơ sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác
 • Mục C. ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE
 • Điều 11. Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
 • Điều 12. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất
 • Mục D. ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI
 • Điều 13. Các loại xe phải đăng ký tạm thời
 • Điều 14. Hồ sơ, giấy tờ đăng ký xe tạm thời
 • Điều 15. Thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời, nơi đăng ký xe tạm thời
 • Mục E. THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE
 • Điều 16. Trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
 • Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số ...
 • Điều 18. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
 • Chương III GIẢI QUYẾT MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
 • Điều 19. Các trường hợp liên quan đến số máy, số khung của xe
 • Điều 20. Giải quyết một số vướng mắc khi sang tên, di chuyển xe
 • Điều 21. Giải quyết một số trường hợp cụ thể khác khi đăng ký, cấp biển số xe
 • Điều 22. Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh ...
 • Chương IV QUẢN LÝ HỒ SƠ, BIỂU MẪU, BIỂN SỐ XE VÀ THẨM QUYỀN KÝ CÁC GIẤY TỜ
 • Điều 23. Quy định về các biểu mẫu
 • Điều 24. Quản lý hồ sơ xe
 • Điều 25. Thời hạn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe
 • Điều 26. Xác định năm sản xuất của xe
 • Điều 27. Quy định về biển số xe
 • Điều 28. Quy định kẻ biển số, chữ trên thành xe, cửa xe ô tô
 • Điều 29. Thẩm quyền ký các loại giấy tờ
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Điều 31. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 36/2010/TT-BCA để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 36/2010/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 36/2010/TT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 36/2010/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 36/2010/TT-BCA

Đang cập nhật