Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA

Tiêu đề: Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA ban hành tiêu chí phân loại và mức hỗ trợ kinh phí cho xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 3122/2010/QĐ-BCA Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 09/08/2010 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính

Mục lục Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA ban hành tiêu chí phân loại và mức hỗ trợ kinh phí cho xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI VÀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRỌNG ĐIỂM VỀ ...
  • Điều 1. Tiêu chí đánh giá, phân loại xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy
  • Điều 2. Kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn trọng điểm
  • Điều 3. Các hoạt động phòng, chống ma túy cần tập trung thực hiện ở xã, phường, thị trấn trọng điểm
  • Điều 4. Tổ chức thi hành
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRỌNG ĐIỂM LOẠI I
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA

Đang cập nhật