Thông tư 172/2010/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 172/2010/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 172/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 172/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 02/11/2010 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 172/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
  • Điều 1. Đối tượng nộp lệ phí
  • Điều 2. Các trường hợp không thu lệ phí hải quan
  • Điều 3. Mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 172/2010/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 172/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 172/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 172/2010/TT-BTC

Án lệ về Thông tư 172/2010/TT-BTC

Đang cập nhật