Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong quân đội do Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 141/2010/TTLT/BQP-BTP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường, Phùng Quang Thanh Ngày ban hành: 19/10/2010 Lĩnh vực: Thi hành án

Mục lục Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong quân đội do Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRONG QUÂN ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
  • Điều 3. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
  • Điều 4. Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng
  • Điều 5. Trách nhiệm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP

Đang cập nhật