Quyết định 29/2010/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 29/2010/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Số hiệu: 29/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Phạm Thành Tươi Ngày ban hành: 15/11/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 55/2005/QĐ-UBND ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng ...
 • QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích một số từ ngữ
 • Chương II PHÒNG CHÁY RỪNG
 • Điều 4. Biện pháp cơ bản trong phòng cháy
 • Điều 5. Tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 6. Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 7. Phương án sản xuất, kinh doanh trên đất rừng dễ cháy
 • Điều 8. Đắp đập, đóng cống giữ nước
 • Điều 9. Việc đốt lửa trong và ven rừng
 • Điều 10. Việc ra vào rừng
 • Chương III CHỮA CHÁY RỪNG
 • Điều 11. Các biện pháp chữa cháy rừng
 • Điều 12. Xử lý tình huống khi cháy rừng xảy ra
 • Điều 13. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy rừng
 • Điều 14. Người chỉ huy chữa cháy rừng
 • Điều 15. Khắc phục hậu quả do cháy rừng
 • Chương IV TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG, TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG
 • Điều 16. Tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 17. Tập huấn, diễn tập phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 18. Thông tin, liên lạc và trực phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 19. Xây dựng các công trình và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Chương V ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG
 • Điều 20. Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 21. Ngân sách đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG
 • Điều 22. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 23. Công an tỉnh
 • Điều 24. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
 • Điều 25. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
 • Điều 26. Uỷ ban nhân dân huyện
 • Điều 27. Uỷ ban nhân dân xã
 • Điều 28. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh
 • Chương VII KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 29. Khen thưởng
 • Điều 30. Xử lý vi phạm
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 29/2010/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 29/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 29/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 29/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 29/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật