Quyết định 128/QĐ-TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 128/QĐ-TW

Tiêu đề: Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể do Trưởng Ban Chỉ đạo Tiền lương Nhà nước ban hành Số hiệu: 128/QĐ-TW Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Phan Diễn Ngày ban hành: 14/12/2004 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể do Trưởng Ban Chỉ đạo Tiền lương Nhà nước ban hành

 • BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1. Đối tượng, phạm vi
 • Điều 2. Mức lương tối thiểu chung
 • Điều 3. Bảng lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo
 • Điều 4. Bảng lương đối với cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể ở cơ sở, cấp trên cơ sở
 • Điều 5. Chế độ phụ cấp lương
 • Điều 6. Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp
 • Điều 7. Quản lý tiền lương và thu nhập
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Điều 10. Trách nhiệm thi hành
 • Bảng 1 BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG
 • I/ Các chức danh lãnh đạo quy định 1 mức lương
 • II/ Các chức danh lãnh đạo quy định 2 bậc lương
 • Bảng 2 BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TRUNG ƯƠNG
 • Bảng 3 BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG
 • Bảng 4 BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN ĐẢNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
 • Bảng 5 BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ Ở ĐỊA PHƯƠNG
 • Bảng 6 BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
 • Bảng 7 BẢNG MỨC LƯƠNG CHUẨN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 128/QĐ-TW để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 128/QĐ-TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 128/QĐ-TW

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 128/QĐ-TW

Án lệ về Quyết định 128/QĐ-TW

Đang cập nhật