Nghị quyết 48/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 48/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2010 đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Chính phủ ban hành Số hiệu: 48/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 09/12/2010 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2010 đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – ...
 • Điều 1. Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước ...
 • Điều 2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi thẩm quyền ...
 • Điều 3. Đối với những thủ tục hành chính được quy định trong luật, pháp lệnh cần phải sửa đổi, bổ sung ...
 • Điều 4. Đối với những thủ tục hành chính được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ...
 • Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ nội dung văn bản quy phạm ...
 • Điều 6. Giao Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này và tổng hợp các thắc ...
 • Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH ...
 • A. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA
 • I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG
 • II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
 • IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CHĂM SÓC, BẢO VỆ TRẺ EM
 • V.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC DẠY NGHỀ
 • VI. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG
 • VII. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
 • VIII. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
 • IX. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
 • X. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC VIỆC LÀM
 • B. TRÁCH NHIỆM THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA
 • I. ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT, PHÁP LỆNH
 • II. ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT, PHÁP LỆNH
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ ĐỂ THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH ...
 • I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH
 • II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH KÈM DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH
 • III. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN SỬA ĐỔI LUẬT, PHÁP LỆNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 48/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 48/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 48/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 48/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 48/NQ-CP

Đang cập nhật