Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Mạnh Hiển Ngày ban hành: 25/11/2010 Lĩnh vực: Môi trường, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Nguyên tắc chuyển xếp ngạch
  • Điều 4. Chuyển xếp ngạch từ ngạch viên chức hiện giữ sang ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường
  • Điều 5. Xếp lương
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành
  • PHƯƠNG ÁN CHUYỂN XẾP NGẠCH VÀ CHUYỂN XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV

Đang cập nhật