Nghị quyết 64/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 64/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 64/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội do Chính phủ ban hành Số hiệu: 64/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 21/12/2010 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết 64/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
 • Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính ...
 • Điều 2. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách ...
 • Điều 3. Đối với những thủ tục giải quyết công việc được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc ...
 • Điều 4. Giao Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Ngân hàng Chính ...
 • Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CÁC THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
 • DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT:
 • I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA
 • II. TRÁCH NHIỆM THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 64/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 64/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 64/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 64/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 64/NQ-CP

Đang cập nhật