Thông tư 36/2010/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 36/2010/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 36/2010/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 36/2010/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Văn Đức Ngày ban hành: 14/12/2010 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Thông tư 36/2010/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HỆ SINH THÁI SAN HÔ, HỆ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011.
 • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các ...
 • ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HỆ SINH THÁI SAN HÔ, HỆ SINH THÁI CỎ BIỂN VÀ ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Chương 2. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HỆ SINH THÁI SAN HÔ, HỆ SINH THÁI CỎ ...
 • MỤC 1. ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẤT NGẬP NƯỚC VÙNG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
 • 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ
 • 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, MÁY MÓC THIẾT BỊ
 • MỤC 2. ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XẢ THẢI VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT NGẬP NƯỚC VÙNG ...
 • 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ
 • 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, MÁY MÓC THIẾT BỊ
 • MỤC 3. ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HỆ SINH THÁI SAN HÔ
 • 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ
 • 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, MÁY MÓC THIẾT BỊ
 • MỤC 4. ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HỆ SINH THÁI CỎ BIỂN
 • 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ
 • 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, MÁY MÓC THIẾT BỊ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 36/2010/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 36/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 36/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 36/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 36/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật