Nghị định 119/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 119/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ Số hiệu: 119/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/12/2010 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính ...
 • 1. Sửa đổi Điều 1
 • 2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 14 như sau: như sau: như sau: như sau:
 • 3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 23 như sau: như sau: như sau: như sau:
 • 4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 24 như sau: như sau: như sau: như sau:
 • 5. Sửa đổi tên như sau:
 • 6. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 28 như sau: như sau: như sau: như sau:
 • 7. Bãi bỏ Điều 33.
 • 8. Sửa đổi Khoản 1 Điều 36
 • 9. Sửa đổi Khoản 1, bổ sung Khoản 3 Điều 39
 • 10. Sửa đổi, bổ sung Điều 42
 • 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 43
 • 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 44
 • 2. Người đáp ứng đủ các Điều kiện theo quy định tại thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận ...
 • 13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 50
 • 14. Sửa đổi Khoản 1 Điều 51
 • 15. Bổ sung Điểm e vào Khoản 1 Điều 55
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ.

Nội dung chính của Nghị định quy định về việc xác định hành vi xâm phạm, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, nghị định 119/2010 quy định sửa đổi nghị định 105/2006 về tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu xử lý xâm phạm. Theo đó, người yêu cầu xử lý xâm phạm phải gửi kèm theo đơn yêu cầu xử lý xâm phạm các tài liệu, chứng cứ sau đây để chứng minh yêu cầu của mình: Chứng cứ chứng minh là chủ thể quyền nếu người yêu cầu là chủ sở hữu hoặc người được chuyển giao, được thừa kế, kế thừa quyền sở hữu trí tuệ; Chứng cứ chứng minh hành vi xâm phạm đã xảy ra; chứng cứ nghi ngờ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan.

Nghị định cũng sửa đổi quy định về hàng hóa xâm phạm, cụ thể được quy định như sau: Hàng hóa xâm phạm là bộ phận, chi tiết (sau đây gọi là phần) của sản phẩm có chứa yếu tố xâm phạm và có thể lưu hành như một sản phẩm độc lập; Trường hợp không thể tách rời yếu tố xâm phạm thành một phần của sản phẩm có thể lưu hành độc lập theo quy định tại điểm a khoản này thì hàng hóa xâm phạm là toàn bộ sản phẩm chứa yếu tố xâm phạm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2011.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 119/2010/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 119/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 119/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 119/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật