Thông tư 24/2010/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2010/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 24/2010/TT-BXD hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 24/2010/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang Ngày ban hành: 24/12/2010 Lĩnh vực: Môi trường, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 24/2010/TT-BXD hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÙNG LIÊN TỈNH
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Ban chuẩn bị đầu tư Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh
 • Điều 4. Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu xử lý
 • Điều 5. Công bố danh mục dự án
 • Điều 6. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư
 • Điều 7. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư
 • Điều 8. Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và triển khai dự án
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2010/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 24/2010/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 24/2010/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 24/2010/TT-BXD

Đang cập nhật