Thông tư 01/2011/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2011/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 01/2011/TT-BTC quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 01/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 06/01/2011 Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Thông tư 01/2011/TT-BTC quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HỘI CÓ HOẠT ĐỘNG GẮN VỚI NHIỆM VỤ CỦA ...
  • Điều 1. Những quy định chung
  • Điều 2. Nội dung và nguyên tắc hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước ...
  • Điều 3. Quy trình thực hiện hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước
  • Điều 4. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước
  • Điều 5. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2011/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2011/TT-BTC

Đang cập nhật