Quyết định 128/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 128/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 128/QĐ-TTg năm 2011 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 128/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 20/01/2011 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 128/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 128/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 128/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 128/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 128/QĐ-TTg

Đang cập nhật