Quyết định 53/QĐ-BNN-TC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 53/QĐ-BNN-TC

Tiêu đề: Quyết định 53/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán ngân sách nhà nước (lần 1) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 53/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phan Ngọc Thuỷ Ngày ban hành: 21/01/2011 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 53/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán ngân sách nhà nước (lần 1) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (LẦN 1)
  • Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2011 (lần 1) cho: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội (chi tiết ...
  • Điều 2: Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm ...
  • DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2011
  • I TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ
  • II DỰ TOÁN CHI NSNN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 53/QĐ-BNN-TC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 53/QĐ-BNN-TC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 53/QĐ-BNN-TC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 53/QĐ-BNN-TC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 53/QĐ-BNN-TC

Đang cập nhật