Quyết định 3107/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3107/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 3107/QĐ-BTC năm 2010 về Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 3107/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 26/11/2010 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 3107/QĐ-BTC năm 2010 về Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CHỐNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định ...
 • Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị thuộc cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ ...
 • Điều 2. Nguyên tắc quản lý và sử dụng nguồn thu, nộp vào tài khoản "tạm thu, tạm giữ" từ hoạt ...
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Nguồn kinh phí được trích sử dụng tại cơ quan, đơn vị chủ trì chống buôn lậu, gồm:
 • Điều 4. Nội dung sử dụng nguồn kinh phí được để lại tại cơ quan, đơn vị chủ trì chống buôn lậu:
 • Điều 5. Cơ quan, đơn vị chủ trì chống buôn lậu được trích bổ sung kinh phí hoạt động từ nguồn thu chống ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp đụng đối với các đơn vị thuộc cơ quan Thuế ...
 • PHỤ LỤC Ví dụ minh hoạ về việc sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3107/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3107/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3107/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3107/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3107/QĐ-BTC

Đang cập nhật