Nghị quyết 357/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 357/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 357/NQ-HĐND năm 2010 thông qua phương án giá đất để áp dụng từ ngày 01/01/2011 trên địa bàn tỉnh Sơn La do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XII, kỳ họp thứ 15 ban hành Số hiệu: 357/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Thào Xuân Sùng Ngày ban hành: 10/12/2010 Lĩnh vực: Đất đai
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 357/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 357/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 357/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 357/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 357/NQ-HĐND

Đang cập nhật