Quyết định 366/QĐ-UBND-HC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 366/QĐ-UBND-HC

Tiêu đề: Quyết định 366/QĐ-UBND-HC năm 2009 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Số hiệu: 366/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trương Ngọc Hân Ngày ban hành: 07/04/2009 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 366/QĐ-UBND-HC năm 2009 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC ...
 • Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ...
 • Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Ðiều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc ...
 • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH ...
 • Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
 • Điều 1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của ...
 • Điều 2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân ...
 • Chương II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Chương III TỔ CHỨC BỘ MÁY
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức
 • Chương IV QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 5. Với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
 • Điều 6. Với Sở Y tế
 • Điều 7. Với các tổ chức trực thuộc Sở Y tế
 • Điều 8. Với Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 366/QĐ-UBND-HC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 366/QĐ-UBND-HC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 366/QĐ-UBND-HC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 366/QĐ-UBND-HC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 366/QĐ-UBND-HC

Đang cập nhật