Thông báo 77/TB-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 77/TB-BTC

Tiêu đề: Thông báo 77/TB-BTC công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, có chức năng thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 77/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Tiến Thoả Ngày ban hành: 29/01/2011 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày 29/01/2011, BTC đã ban hành Thông báo 77/TB-BTC công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, có chức năng thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2011.

Các Thông báo Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2010 (từ ngày 31/12/2010 trở về trước) của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá phải thực hiện đúng những quy định đối với doanh nghiệp thẩm định giá tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá và Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 77/TB-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông báo 77/TB-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 77/TB-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 77/TB-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 77/TB-BTC

Đang cập nhật