Quyết định 2319/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2319/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2319/2006/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Số hiệu: 2319/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Văn Lợi Ngày ban hành: 24/08/2006 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 2319/2006/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN ...
  • Điều 1. Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân ...
  • I. PHÂN CẤP NGUỒN THU.
  • II. PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI.
  • III. TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH.
  • Điều 2 Sở Tài chính phối hợp với Cục thuế, Kho bạc NN tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện ...
  • Điều 3 Quy định này áp dụng cho năm ngân sách 2007 đến 2010.
  • PHỤ LỤC SỐ 01 TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2007 ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2319/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2319/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2319/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2319/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2319/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật