Thông tư 50/2010/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 50/2010/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 50/2010/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên Ngày ban hành: 31/12/2010 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC KẾT HỢP Y HỌC CỔ TRUYỀN VỚI Y HỌC HIỆN ĐẠI TRONG QUÁ TRÌNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh
 • Chương II KẾT HỢP Y HỌC CỔ TRUYỀN VỚI Y HỌC HIỆN ĐẠI TRONG QUÁ TRÌNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 3. Người chỉ định kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 4. Các phương pháp y học cổ truyền để kết hợp với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa ...
 • Điều 5. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các Bệnh viện y học cổ truyền
 • Điều 6. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại Bệnh viện khác
 • Điều 7. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác
 • Chương III GHI CHÉP VÀ BÁO CÁO
 • Điều 8. Ghi chép việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 9. Báo cáo việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC BÁO CÁO Về việc kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 50/2010/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 50/2010/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 50/2010/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 50/2010/TT-BYT

Đang cập nhật