Công văn 345/BGDĐT-CTHSSV

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 345/BGDĐT-CTHSSV

Tiêu đề: Công văn 345/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 345/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý Ngày ban hành: 24/01/2011 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Giao thông, vận tải
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 345/BGDĐT-CTHSSV để xử lý:

Tin tức về Công văn 345/BGDĐT-CTHSSV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 345/BGDĐT-CTHSSV

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 345/BGDĐT-CTHSSV

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 345/BGDĐT-CTHSSV

Đang cập nhật