Quyết định 587/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 587/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 587/QĐ-BCT năm 2011 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 587/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng Ngày ban hành: 30/01/2011 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 587/QĐ-BCT năm 2011 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2011
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của ...
 • Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ ...
 • CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2011 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
 • Phần I CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ XUẤT
 • I. Dự thảo Nghị định
 • II. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
 • III. Dự thảo Thông tư
 • IV. Dự thảo Thông tư liên tịch
 • Phần II DANH MỤC DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THỰC THI NGHỊ QUYẾT SỐ 59/NQ-CP NGÀY 17 THÁNG 12 ...
 • I. Đối với phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực
 • II. Đối với phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính không liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 587/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 587/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 587/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 587/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 587/QĐ-BCT

Đang cập nhật