Hướng dẫn 36/HD-STNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 36/HD-STNMT

Tiêu đề: Hướng dẫn 36/HD-STNMT thực hiện Quyết định 35/2008/QĐ-UBND về giao, cho thuê mặt nước biển đối với tổ chức, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang ban hành Số hiệu: 36/HD-STNMT Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Thái Thành Lượm Ngày ban hành: 15/01/2009 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 36/HD-STNMT để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 36/HD-STNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 36/HD-STNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 36/HD-STNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 36/HD-STNMT

Đang cập nhật