Quyết định 2084/2004/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2084/2004/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 2084/2004/QĐ-UB Quy chế về hoạt động và quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Số hiệu: 2084/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc Ngày ban hành: 05/07/2004 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 2084/2004/QĐ-UB Quy chế về hoạt động và quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này: “Quy chế về hoạt động và quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2 Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.
 • QUY CHẾ VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng.
 • Điều 2: Quản lý nhà nước về công nghệ:
 • Điều 3: Nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ gồm:
 • Chương II THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Điều 4: Tất cả các dự án cấp tỉnh quản lý đều phải được qua thẩm định công nghệ (nếu dự án có bao hàm ...
 • Điều 5: Cơ sở pháp lý để thẩm định công nghệ:
 • Điều 6: Các nội dung thẩm định:
 • Điều 7: Phương pháp thẩm định:
 • Điều 8: Hồ sơ xin thẩm định công nghệ bao gồm:
 • Điều 9: Thời gian thẩm định công nghệ:
 • Điều 10: Kinh phí thẩm định công nghệ:
 • Chương III THẨM ĐỊNH HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
 • Mục 1: Các vấn đề về hợp đồng chuyển giao công nghệ:
 • Điều 11: Đối tượng phải lập hợp đồng chuyển giao công nghệ:
 • Điều 12: Các công nghệ không được chuyển giao.
 • Điều 13: Tài chính trong chuyển giao công nghệ:
 • Điều 14: Hồ sơ xin phê duyệt hợp đồng chuyển giao công nghệ bao gồm:
 • Điều 15: Hợp đồng chuyển giao công nghệ sau đây không qua thủ tục phê duyệt nhưng phải đăng ký:
 • Điều 16: Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ bao gồm:
 • Điều 17: Các hình thức hợp đồng chuyển giao công nghệ:
 • Điều 18: Nghiệm thu đánh giá hợp đồng.
 • Điều 19: Kinh phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Mục 2: Quản lý hợp đồng chuyển giao công nghệ:
 • Điều 20: Thủ tục và thời hạn xem xét hồ sơ xin phê duyệt hợp đồng chuyển giao công nghệ:
 • Điều 21: Thủ tục và thời hạn xem xét hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ:
 • Điều 22: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ:
 • Chương IV ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, SẢN PHẨM
 • Điều 23: Yêu cầu về đánh giá trình độ công nghệ:
 • Điều 24: Tổ chức đánh giá:
 • Điều 25: Các nội dung phải đánh giá;
 • Điều 26: Phương pháp đánh giá:
 • Chương V ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
 • Điều 27 Trên cơ sở kết quả đánh giá nghiệm thu của hội đồng khoa học, Sở KH&CN tổ chức công bố, sử ...
 • Điều 28 Khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, hợp lý hoá sản xuất: Sở KH&CN , các Sở, Ngành ...
 • Điều 29: Khuyến khích ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ:
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 30: Các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy chế có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển kinh ...
 • Điều 31: Hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế quản lý công nghệ tỉnh ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2084/2004/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2084/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2084/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2084/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2084/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật